Langdurige en zeer ruime ervaring waarborgen een gedegen kwaliteit.

 

Advocatenkantoor Dijkman houdt zich vooral bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht en begeleidt hierin zowel ondernemingen als particulieren.

Daarnaast houdt het kantoor zich bezig met ondernemingsrecht, contractenrecht en het incasseren van vorderingen.

 

Door de hoge mate van betrokkenheid, heldere communicatie, snelheid en effectiviteit zijn er door de jaren heen veel lange-termijnrelaties opgebouwd.

Belangrijk daarbij is dat cliënten weten dat er naar hun wensen wordt geluisterd. Een optimaal resultaat kan immers alleen worden behaald indien er sprake is van een goed samenspel tussen de cliënt en de advocaat.

Doordat iedere zaak uniek is, wordt in nauw overleg met de cliënt een heldere afweging gemaakt over de inhoudelijke en strategische overwegingen.

Juridische procedures zijn soms onvermijdelijk, maar zijn niet altijd de beste weg naar een bevredigend resultaat.

Daarom wordt onze werkwijze gekenmerkt door een oplossingsgerichte manier van denken waarbij een procedure zeker niet uit de weg wordt gegaan.